Chúng tôi là đơn vị nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, phân phối các sản phẩm Thuốc Thú y, Thuốc Thú y Thủy sản, các loại vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y theo Tiêu chuẩn GMP-WHO.

Hỗ trợ online

Nghiên cứu

Phòng NC & PT nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ cho chiến lược phát triển dài hạn của công ty.

Kiểm nghiệm

Phòng Kiểm nghiệm được đầu tư về trang thiết bị, hệ thống máy móc hiện đại đáp ứng Tiêu chuẩn GLP-WHO.

Sản phẩm

Chúng tôi có các sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO được lưu hành rộng rãi khắp cả nước.

Sản phẩm tiêu biểu

Giới thiệu thông tin về các sản phẩm tiêu biểu của hệ thống.
back to top