Chương trình thực tập sinh tiềm năng

1. Đối tượng, hình thức và thời gian trải nghiệm, đào tạo
- Đối tượng: là các bạn thực tập sinh năm cuối chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y, kỹ sư thủy sản, công nghệ sinh học có nguyện vọng được tham gia trải nghiệm thực tế tại công ty, đã trải qua quá trình phỏng vấn và kiểm tra kiến thức đầu vào.
- Hình thức tổ chức: các trưởng bộ phận đào tạo trực tiếp và trải nghiệm (gọi chung là đào tạo) qua công việc thực tế.
- Thời gian đào tạo: 03 tháng.
2. Chương trình đào tạo-
STT Bộ phận Hướng đào tạo Nội dung đào tạo chính Cán bộ đào tạo
1 Kinh doanh Kinh doanh nằm vùng/Kinh doanh trang trại
  • Kỹ năng kinh doanh
  • Kỹ thuật, phác đồ điều trị
- Giám đốc vùng của tỉnh mà sinh viên có nguyện vọng làm việc
- Giám đốc kỹ thuật
2 Chuyên môn kỹ thuật Nghiên cứu phát triển
  •  Kỹ thuật nghiên cứu vắc xin đối với vi rút/vi khuẩn gây bệnh trên vật nuôi
  •  NCPT các sản phẩm về thuốc, vắc xin & sinh phẩm thú y
Giám đốc, Quản lý các PBBP tương ứng
3 Kỹ thuật thực địa - Kỹ thuật chuyên môn, phác đồ điều trị, mổ khám, chủng vắc xin
- Kỹ năng tiếp cận, thu thập thông tin từ khách hàng
4 Marketing Marketing kỹ thuật - Kỹ năng nghiên cứu thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngành thú y, chăn nuôi (thuốc, vắc xin,…).
- Kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin ngành.
 
5 Content marketing - Kỹ năng sáng tạo nội dung ngành thú y.
- Kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin ngành thú y.
 
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Kiểm tra kiến thức đầu vào
- Sau khi tập hợp các CV ứng tuyển của các ứng viên, Phòng HCNS sàng lọc sơ bộ và tổ chức thi kiểm tra kiến thức đầu vào.
- Những bạn vượt qua vòng kiểm tra với số điểm >60% sẽ được lựa chọn để tham dự vòng phỏng vấn tiếp theo, để đánh giá tổng quan về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, nguyện vọng của ứng viên cũng như mức độ phù hợp với công việc…
- Sau 2 vòng kiểm tra và phỏng vấn, những ứng viên đạt yêu cầu sẽ được tham gia vào khóa đào tạo thực tế tại công ty trong thời gian 03 tháng.
3.2. Tham dự lớp học tập trung
Trước khi đi vào đào tạo thực tế, các học viên sẽ được tham gia 1 buổi đào tạo chung về tổng quan công ty, văn hóa và định hướng phát triển trong giai đoạn tới, nhằm giúp cho các bạn có được sự hiểu biết cơ bản về môi trường và văn hóa của công ty.
3.3. Đào tạo thực tế
Sau buổi đào tạo chung, với các hướng đào tạo ở mục 2, các học viên sẽ được chọn 2-3 hướng để đào tạo trong đó có 1 hướng chính và 1-2 hướng phụ.
Thời gian đào tạo là 03 tháng tương đương với 12 tuần: mỗi vị trí sẽ đào tạo trong vòng 4-6 tuần.
Các học viên sẽ được trải nghiệm các công việc của các hướng đào tạo khác nhau, từ đó đánh giá sự phù hợp và mức độ yêu thích đối với mỗi hướng đào tạo.
4. Đánh giá kết quả đào tạo
- Hết 03 tháng đào tạo tại công ty, Phòng HCNS tổng hợp kết quả đánh giá bao gồm:

+ 01 bản tự đánh giá của học viên sau quá trình học tập tại công ty.
+ 01 bản đánh giá của Trưởng bộ phận có học viên đào tạo

- Từ kết quả tổng hợp này, nếu các học viên được đánh giá đạt yêu cầu và có nguyện vọng gắn bó với công ty thì sẽ được nhận vào làm chính thức tại công ty.
5. Chế độ, quyền lợi
- Công ty hỗ trợ mức 4 triệu/tháng/học viên.
- Các học viên sẽ được tham dự khóa đào tạo thực tế hoàn toàn miễn phí, được trải nghiệm ở nhiều vị trí chuyên môn khác nhau.
- Được hỗ trợ ăn trưa tại công ty (tương đương 600.000đ/tháng) và hỗ trợ nhà trọ miễn phí (tương đương 1.5 triệu/tháng).
- Kết thúc thời gian đào tạo, các bạn được đánh giá tốt sẽ được giữ lại làm nhân viên chính thức của công ty.