Five-YUCCA BIO

GIẢI NHANH KHÍ ĐỘC, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Đối tượng: Thủy sản, Tôm, Cá và các loài thủy sản khác

Dạng sản phẩm: Sát trùng, diệt côn trùng, xử lý môi trường

Thành phần

 • Yucca extract (min-max) 30000 mg
 • Bacillus spp 6 x 10^9 CFU
 • Bacillus subtilis (min) 2 x 10^9 CFU
 • Bacillus licheniformis (min) 2 x 10^9 CFU
 • Bacillus Amyloliquefaciens (Min) 2 x 10^9 CFU
 • Amylase (min) 2000 IU
 • Xylanase 5000 IU
 • Phytase 15000 IU
 • Cellulase 3000 IU
 • Beta Glucanase 5000 IU
 • Moisture (max) 9 %
 • Special excipient (Glucose,...) q.s.p 1 kg

Thông tin chi tiết

CÔNG DỤNG:
+Giảm nhanh các khí độc NH3, H2S, NO2 trong ao (Gây tôm, cá lờ đờ, bỏ ăn, chậm lớn, nổi đầu, chết).
+Phân hủy nhanh mùn, bã hữu cơ từ phân, xác tảo, thức ăn dư thừa dưới đáy ao.
+Ổn định hàm lượng Oxy hòa tan, chống hiện tượng tôm, cá nổi đầu.
+Bổ sung vi sinh có lợi, ổn định nguồn nước nuôi.
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU LƯỢNG:
*Xử lý nước: Hòa sản phẩm với lượng nước vừa đủ rồi té đều trên mặt ao nuôi.
-Trại ương tôm, cá giống: 5-10g/m³ nước.
- Ao nuôi tôm, cá thịt:
+Định kỳ 15 ngày/lần: 1kg/1.000-2.000m³.
+Trường hợp thấy khí độc trong ao tăng cao, tôm, cá có dấu hiệu nổi đầu, tấp bờ do nhiễm khí độc hoặc mật độ nuôi dày: Dùng liều gấp đôi.
*Trộn vào thức ăn: 5-6g/kg thức ăn.
THỜI GIAN NGỪNG SỬ DỤNG: 0 ngày
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát <30OC.
 

Quy cách

 • 1 kg