BỘ LỌC TÌM KIẾM Click xem bộ lọc
Theo danh mục

Thông tin về tình hình dịch bệnh Thủy sản

Ngày đăng: 23/07/2015

1. Diễn biến dịch bệnh
 
 
 
Trong tuần vừa qua, bệnh trên tôm nuôi nước lợ chỉ xảy ra ở 6 tỉnh Tp Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Tiền Giang, Long An, và Cà Mau. Diện tích bị ảnh hưởng bởi bệnh đốm trắng là 10,79 ha và bệnh hoại tử gan tụy cấp là 26,89 ha. So với tuần trước, tổng diện tích của bệnh đốm trắng giảm 7,07 ha và bệnh hoại tử gan tụy cấp tăng 17,92 ha làm cho tổng thiệt hại trong tuần này giảm hơn tuần trước là 24,99 ha.
 
 
 
Dịch bệnh Diện tích bị ảnh hưởng (ha)* Địa phương xuất hiện bệnh
WSSV 10,79 Tp Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An và Cà Mau
AHPND 7,97 Tp Hồ Chí Minh, Ninh Thuận và Cà Mau
 
 
Riêng Bạc Liêu: 387 ha tôm bị thiệt hại ở mức độ khác nhau đa số do tác động của yếu tố môi trường. Ngoài ra trong tuần, Chi cục thu 08 mẫu tôm xét nghiệm: bệnh đốm trắng (4 mẫu). Kết quả xét nghiệm 02 mẫu dương tính với bệnh đốm trắng, tuy nhiên không có thống kê cụ thể đối với thiệt hại của bệnh.
 
 
 
* Nguồn: Tổng hợp báo cáo tuần từ các Chi cục Thú y, Chi cục Nuôi trồng thủy sản và Chi cục Thủy sản được giao nhiệm vụ quản lý thú y thủy sản của các tỉnh ven biển.
 
WSSV-bệnh đốm trắng; AHPND- Bệnh hoại tử gan tụy cấp;
 
 
 
2. Công tác phòng chống dịch bệnh
 
 
 
- Các địa phương cần lưu ý tăng cường thu mẫu giám sát môi trường và dịch bệnh trên tôm nuôi để có thông tin cảnh báo sớm ngăn chặn dịch bệnh xuất hiện, thực hiện tốt thông tư 52/2011/TT-BNN-PTNT ngày 28/7/2011của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hướng dẫn số 970/TY-TS ngày 21/6/2012 của Cục Thú y.
 
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y cần phối hợp chặt chẽ với các chi cục Thú y, chi cục Thủy sản trong vùng quản lý tổ chức kiểm tra, cùng với các đơn vị tại địa phương đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản.
Chia sẻ :
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Bài viết khác