BỘ LỌC TÌM KIẾM Click xem bộ lọc
Theo danh mục

STRESS NHIỆT TRONG CHĂN NUÔI

Ngày đăng: 07/06/2021

                 Hiện nay, trong chăn nuôi nói chung thì stress nhiệt là một hiện tượng xảy ra khá phổ biến, thường xuyên. Stress nhiệt có thể xảy ra ở bất cứ đâu, với bất cứ mô hình chăn nuôi nào nếu chúng ta không có các giải pháp nhằm hạn chế, khắc phục hoặc loại bỏ yếu tố này. Stress nhiệt có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chăn nuôi như: Tăng tỷ lệ nhiễm bệnh (đặc biệt bệnh đường hô hấp), tăng chỉ số FCR, chậm lớn và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Với nội dung bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu với bà con tác động của stress nhiệt trong chăn nuôi.
1. Khái nghiệm stress nhiệt:
Stress nhiệt là trạng thái nhiệt độ môi trường có sự chênh lệch lớn với vùng nhiệt độ trung hòa của cơ thể vật nuôi, tạo ra sự xáo trộn, mất cân bằng về các chỉ số sinh lý trong cơ thể. Vùng nhiệt độ trung hòa là vùng nhiệt độ môi trường ở ngưỡng tốt nhất để giúp cơ thể vật nuôi có điều kiện sinh trưởng phát triển tốt, đạt năng suất tối đa mà không chịu tác động bởi các yếu tố gây stress nhiệt. Với mỗi loại vật nuôi khác nhau, ở độ tuổi, giống, lượng thức ăn thu nhận, thành phần thức ăn, sức sản xuất, điều kiện chuồng nuôi khác nhau sẽ có vùng nhiệt độ trung hòa khác nhau. Stress nhiệt xảy ra khi các yếu tố như: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió quá cao hoặc quá thấp, kiểu chuồng đều là nguyên nhân chính dẫn đến stress nhiệt. Ngoài ra, phải kể đến các yếu tố từ vật nuôi như: Tuổi, giống, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng cũng là các nhân tố tạo ra stress nhiệt.