Five-Tetravit.Eggs

       Đối tượng
       Gia súc, Gia cầm, thủy cầm

       Loại thuốc
       Thức ăn bổ sung, điện giải, Trộn thức ăn, Bột pha uống

       Công dụng chính
       Thành phần
       • Oxytetracycline (Max) 25 g
       • Vitamin A (Min) 3500000 UI
       • Vitamin D3 (Min) 1750000 UI
       • Vitamin E (Min) 7000 mg
       • Vitamin PP (Min) 10000 mg
       • Vitamin B1 (Min) 4000 mg
       • Vitamin B6 (Min) 1800 mg
       • Vitamin K3 (Min) 400 mg
       • Calcium Gluconate 160 mg
       • Tá dược đặc biệt vừa đủ 1 kg
       Thông tin chi tiết
       Quy cách
       • 100 g
       • 500 g
       • 1 kg


       back to top