Five-Tetravit.Eggs

        Đối tượng
        Gia súc, Gia cầm, thủy cầm

        Loại thuốc
        Thức ăn bổ sung, điện giải, Trộn thức ăn, Bột pha uống

        Công dụng chính
        Thành phần
        • Oxytetracycline (Max) 25 g
        • Vitamin A (Min) 3500000 UI
        • Vitamin D3 (Min) 1750000 UI
        • Vitamin E (Min) 7000 mg
        • Vitamin PP (Min) 10000 mg
        • Vitamin B1 (Min) 4000 mg
        • Vitamin B6 (Min) 1800 mg
        • Vitamin K3 (Min) 400 mg
        • Calcium Gluconate 160 mg
        • Tá dược đặc biệt vừa đủ 1 kg
        Thông tin chi tiết
        Quy cách
        • 100 g
        • 500 g
        • 1 kg


        back to top