Five-Vitamin B

          Đối tượng

          Loại thuốc

          Công dụng chính
          Thành phần
          • Vitamin B1 0 %
          • - Infectious bronchitis (IB) virus (H120 Strain) 0 %
          Thông tin chi tiết
          Quy cách
          • 100 ml


          back to top