Nghiên cứu & Phát triển

 
Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương 5 (Fivevet) đã đầu tư và xây dựng Phòng Nghiên cứu & Phát triển để nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ cho chiến lược phát triển dài hạn của Công ty, luôn được coi là nhiệm vụ trọng yếu, hàng đầu của Công ty. Khai thác có hiệu quả tối đa các nguồn lực hiện có, phát triển các tiềm lực mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho Công ty và đảm bảo sự phát triển bền vững.
Phòng Nghiên cứu & Phát triển đầu tư chiều sâu cho nghiên cứu sản phẩm mới, tìm kiếm công nghệ đặc biệt, tạo nên các dòng sản phẩm độc đáo, có ưu thế cạnh tranh trên thị trường và đem lại lợi ích cho người chăn nuôi.
Phòng được vận hành bởi những Tiến sĩ, Thạc sĩ cùng với Dược sỹ, Bác sỹ thú y tốt nghiệp tại các Trường Đại học danh tiếng trong nước và nước ngoài, có nhiều năm kinh nghiệm về nghiên cứu dược phẩm thú y.
Luôn giao lưu, mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các Trường Đại học Y, Dược, Nông nghiệp, Các viện nghiên cứu đầu ngành để làm tốt công tác nghiên cứu.
Một số sản phẩm mới công nghệ cao được nghiên cứu ra, hiện đang được lưu hành rộng rãi khắp cả nước: Five-Amox@.LA, Five-Genamox, Five-Tylan.@LA, Five-Gluco KC Namic, Five-Doflo.LA, Five-Cfor, Five-Kacolis, Five-Butasal, Five-Flo.30 v.v…
Một số sản phẩm công nghệ sinh học độc đáo: Five-Enzym, Five-Men sống v.v… dạng bột và dạng nước.


back to top