Kiểm nghiệm

 
Phòng Kiểm nghiệm của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương 5 (đã được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2010.
Phòng Kiểm nghiệm được xây dựng biệt lập với khu sản xuất cùng với sự đầu tư về trang thiết bị, hệ thống máy móc hiện đại nhập khẩu từ Mỹ, Nhật, Anh, Hà Lan: Máy sắc kí lỏng hiệu năng cao, Máy quang phổ tử ngoại khả biến,… đáp ứng tiêu chuẩn của GLP-WHO.
Phòng Kiểm nghiệm gồm những Tiến sĩ, Thạc sĩ cùng với Dược sỹ, Bác sỹ thú y tốt nghiệp tại các Trường Đại học danh tiếng trong nước và ngoài nước có nhiều năm kinh nghiệm. Tham gia hợp tác nghiên cứu khoa học cùng với các trường đại học, viện nghiên cứu nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học vào lĩnh vực phân tích kiểm nghiệm.
Từ những ngày đầu, chỉ với 5 mẫu thành phẩm được Kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn GMP-WHO, hiện nay Phòng kiểm nghiệm đã thực hiện được các mẫu thành phẩm hiện đang sản xuất tại Công ty. Phòng kiểm tra vi sinh hiện nay đã và đang thực hiện kiểm tra môi trường không khí, môi trường sản xuất, kiểm tra độ nhiễm khuẩn, vô trùng của các mẫu thành phẩm.
 


back to top